Bli med!

SHAPE bygger på de gode erfaringene fra Demensskolen som ble utviklet av SESAM ved Stavanger Universitetssjukehus. Mange norske kommuner har brukt opplegget til  Demensskolen, og tilbakemeldingene har vært gode. SHAPE-kurset for personer med demens består av ti ukentlige gruppesamlinger. Pårørende til kursdeltakerne får et nettbasert kurs. Les mer om forskningsprosjektet

SHAPE-prosjektet er satt på hold

Aktiviteter knyttet til SHAPE er satt på hold på grunn av koronasituasjonen. For mer informasjon, ta kontakt med prosjektkoordinator Martha Therese Gjestsen.

Du finner informasjon om koronaviruset og eldre her: https://www.aldringoghelse.no/koronaviruset/  

Hvorfor delta i SHAPE?

Personer som har demens har ofte behov for å vite mer om demens. Flere savner en arena for å møte personer i samme situasjon som dem selv. I Demensplan 2020 står det at målet for utvikling av skoler for personer som selv har demens er å gi informasjon og kunnskap om demens. Disse skolene skal være en møteplass for utveksling av erfaringer og gjensidig støtte.

Pårørende er viktige støttespillere for personer med demens. I SHAPE får pårørende til de som er med på SHAPE-kurset et nettbasert kurs (e-læring) med tilsvarende undervisning. At undervisningen er nettbasert gjør at de kan tilegne seg denne kunnskapen når og hvor det passer for dem.

Gjennom SHAPE-prosjektet gis kommunene mulighet til å videreutvikle sitt tilbud til personer med demens og deres pårørende. Kommuner som deltar i SHAPE får dekket utgifter til opplæring av kursledere og kursmateriell til kursdeltakerne samt drift av kurs i prosjektperioden.

Hør prosjektleder Ingelin Testad fortelle om SHAPE-prosjektet.

Hvordan bli med?

Kommuner

I Norge er det kommuner som arrangerer SHAPE kurs. Ønsker du mer informasjon om hva det innebærer for din kommune å delta i SHAPE, kan du sende e-post eller ringe til de norske SHAPE-koordinatorene. Les mer om hva det innebærer for din kommune å delta.

Når kommunen har besluttet å delta i SHAPE og mottatt nødvendig informasjon, er neste steg at kommunen rekrutterer deltakere til SHAPE-kurs. Personer som kan delta på SHAPE-kurs er personer med demens over 65 år og deres pårørende. Pårørende kan også være en venn. I tillegg er dette kriterier for deltakelse:

  • Har en demensdiagnose
  • Kan gi informert samtykke
  • Har en pårørende som også kan delta
  • Forstår, leser og skriver norsk
  • Fungerer i en gruppe

Inkludering av kommuner pågår nå. Inkludering av personer med demens og deres pårørende kan starte fra november 2019. SHAPE-kurs kan starte fra januar 2020 til januar 2021.

Kurslederkurs
Det første kurslederkurset ble avholdt på Gardermoen 21. januar til 22. januar. Dyktige og motiverte fagpersoner fra 15 kommuner var med. Her kan du høre hva noen av dem sa om SHAPE.

Kursholderkurs om brukerskoler for personer med demens

Vil utvikle og spre gode brukerskoler for personer med demens👏👍.Hele 15 kommuner er per i dag med på å opprette og utvikle nye brukerskoler for personer med demens, men det trengs flere. Det kom fram på kursholderkurs for kommunene på Gardermoen i går. Deltakerne fra Gausdal og Fredrikstad snakker om hvorfor akkurat deres kommune er med på et forskningsprosjekt, der det er gratis for kommunen å opprette brukerskole. Samtidig kan man være med på å utvikle fremtidens brukerskole. – Et kinderegg, sier Eva Lundemo fra Gausdal kommune. Les mer her, https://shapeproject.eu/bli-med/Stavanger universitetssjukehus

Publisert av Aldring og helse Torsdag 23. januar 2020
Nettverksmøte for kursledere 11. juni – Hold av datoen!

Vi har gleden av å invitere alle kommunene som deltar i SHAPE-studien til nettverksmøte i nasjonalt fagnettverk for kursledere i SHAPE/mestring ved demens.
-en dag med faglig påfyll og erfaringsutveksling.
Dato: 11. juni 2020
Tid: 10.00-17.00
Sted: Stavanger
Vi kommer tilbake med mer informasjon om hvor i Stavanger og påmelding.

Personer med demens

Om du har demens eller er interessert i å vite mer om SHAPE-prosjektet kan du ta kontakt med en av våre kontaktpersoner.

Kontaktpersoner for SHAPE i Norge:

Martha Therese Gjestsen

SESAM Regionalt kompetanse senter for eldremedisin og samhandling, Stavanger universitetssjukehus

Janne Røsvik

Nasjonal kompetansetjeneste for Aldring og helse

 

I Norge støttes dette prosjektet av Norges forskningsråd i regi av EU Joint Programme – Neurodegenerative Disease Research (JPND)

Our project partners