Bli med!

SHAPE bygger på de gode erfaringene fra Demensskolen som ble utviklet av SESAM ved Stavanger Universitetssjukehus. Mange norske kommuner har brukt opplegget til  Demensskolen, og tilbakemeldingene har vært gode. SHAPE-kurset for personer med demens består av ti ukentlige møter. Pårørende til kursdeltakerne får et nettbasert kurs. Les mer om forskningsprosjektet

SHAPE-prosjektet starter opp igjen i Norge

Forskningsprosjektet SHAPE var igang og de første kommunene var klare til å starte kurs da Norge stengte ned på grunn av coronaviruset i mars 2020.
SHAPE startet opp igjen med tiltak tilpasset den lokal smittesituasjonen og nasjonale retningslinjer våren 2021.

Høsten 2021 blir en digital versjon av SHAPE tatt i bruk.


Når kan kommunen starte?
Det er fint å tenke på aktuelle deltakere til kurset før sommeren for å forberede seg til å starte på høsten 2021.
Det rekrutteres 6 deltakere per kurs, 4 som trekkes til å delta på kurset, og 2 som trekkes til å være i kontrollgruppe.
Du får mer informasjon om oppstart her

Opplæring
All opplæring for SHAPE-kursledere arrangeres digitalt.
Kurs for nye kursledere ble avholdt i januar 2021.
For informasjon om kurslederkurs og oppfriskningskurs for dem som har deltatt på kurslederkurs tidligere, ta kontakt med SESAM ved nina.ailin.meland@sus.no.

Du finner informasjon om koronaviruset og eldre her: https://www.aldringoghelse.no/koronaviruset/  

Hvorfor delta i SHAPE?

Personer som har demens har ofte behov for å vite mer om demens. Flere savner en arena for å møte personer i samme situasjon som dem selv. I Demensplan 2020 står det at målet for utvikling av skoler for personer som selv har demens er å gi informasjon og kunnskap om demens. Disse skolene skal være en møteplass for utveksling av erfaringer og gjensidig støtte.

Pårørende er viktige støttespillere for personer med demens. I SHAPE får pårørende til de som er med på SHAPE-kurset et nettbasert kurs (e-læring) med tilsvarende undervisning. At undervisningen er nettbasert gjør at de kan tilegne seg denne kunnskapen når og hvor det passer for dem.

Gjennom SHAPE-prosjektet gis kommunene mulighet til å videreutvikle sitt tilbud til personer med demens og deres pårørende. Kommuner som deltar i SHAPE får dekket utgifter til opplæring av kursledere og kursmateriell til kursdeltakerne samt drift av kurs i prosjektperioden.

Hør prosjektleder Ingelin Testad fortelle om SHAPE-prosjektet.

Hvordan bli med?

Kommuner

I Norge er det kommuner som arrangerer SHAPE kurs. Ønsker du mer informasjon om hva det innebærer for din kommune å delta i SHAPE, kan du sende e-post eller ringe til de norske SHAPE-koordinatorene.

Når kommunen har besluttet å delta i SHAPE og mottatt nødvendig informasjon, er neste steg at kommunen rekrutterer deltakere til SHAPE-kurs. Personer som kan delta på SHAPE-kurs er personer med demens over 65 år og deres pårørende. Pårørende kan også være en venn. I tillegg er dette kriterier for deltakelse:

  • Har en demensdiagnose
  • Kan gi informert samtykke
  • Har en pårørende som også kan delta
  • Forstår, leser og skriver norsk
  • Fungerer i en gruppe

Kurslederkurs
For informasjon om (oppfrisknings) kurslederkurs, ta kontakt med SESAM ved nina.ailin.meland@sus.no.

Det første kurslederkurset ble avholdt på Gardermoen 21. januar til 22. januar 2020. Dyktige og motiverte fagpersoner fra 15 kommuner var med. Her kan du høre hva noen av dem sa om SHAPE.

https://www.facebook.com/aldringoghelse/videos/562216564506668/

Ny forskningsstudie om effekt av Demensskolen til Sesam i Stavanger

På Demensskolen får personer med demens i tidlig fase, og deres pårørende, kunnskap og informasjon om demens, samt nyttige råd og tips i en endret livssituasjon. 

Her kan du lese mer om funnene i studien om Demensskolen som ble publisert høsten 2020.

Les artikkelen her.

Du kan lese mer om Demensskolen her.

Nettverkssamling for kursledere 22. oktober 2020.

Det ble avholdt digitalt nettverksmøte i nasjonalt fagnettverk for kursledere
i SHAPE/mestring ved demens
22. oktober 2020.
Tema for samlingen var rekruttering og avklaringer som kommunene trenger.

Personer med demens

Om du har demens eller er interessert i å vite mer om SHAPE-prosjektet kan du ta kontakt med en av våre kontaktpersoner.

Kontaktpersoner for SHAPE i Norge:

Martha Therese Gjestsen

SESAM Regionalt kompetanse senter for eldremedisin og samhandling, Stavanger universitetssjukehus

Janne Røsvik

Nasjonal kompetansetjeneste for Aldring og helse

 

I Norge støttes dette prosjektet av Norges forskningsråd i regi av EU Joint Programme – Neurodegenerative Disease Research (JPND)

Our project partners