Bli med!

SHAPE er en brukerskole for personer med demens i tidlig fase med e-læring for pårørende.

SHAPE bygger på de gode erfaringene fra Demensskolen som ble utviklet av SESAM ved Stavanger Universitetssjukehus. Mange norske kommuner har brukt opplegget til  Demensskolen, og tilbakemeldingene har vært gode.

SHAPE-kurset for personer med demens består av ti ukentlige møter, pårørende til kursdeltakerne får en lenke til et nettbasert kurs. Les mer om forskningsprosjektet


Er du interessert? Ta kontakt med martha.therese.gjestsen@sus.no eller janne.rosvik@aldringoghelse.no for mer informasjon.

eSHAPE ER I GANG

SHAPE er et forskningsprosjekt. Vi undersøker om kunnskap, råd og tips om hvordan personer med demens kan mestre hverdagen i en endret livssituasjon kan styrke mestringstro og gi bedre livskvalitet.

Hver deltaker får utdelt en iPad (nettbrett). Deltakerne får undervisning i grupper i et sikkert virtuelt grupperom (Pasientsky), via en dedikert app kalt Berntsen, som kommer ferdig installert på iPad’en. Deltakere som ikke har internett, vil få iPad med SIM-kort (mobilt internett). Deltakeren sitter hjemme i sin egen stue og blir oppringt når den ukentlige gruppesamlingen starter.
Pårørende får tilgang til kursmaterialet i en egen link på internett.

Det rekrutteres 6 deltakere per kurs, 4 som trekkes til å delta på kurset, og 2 som trekkes til å være i kontrollgruppe.

Datasamling blir gjort per telefon. Deltakere og pårørende i begge gruppene blir bedt om å svare på spørsmål om helse og velvære tre ganger i løpet av prosjektperioden.
Du får mer informasjon om oppstart her.

Hvis kommunen ikke har nok deltakere til å ha egen eSHAPE gruppe, kan vi sette sammen en gruppe med deltakere fra flere kommuner. Siden kurset foregår på nett kan deltakerne i en gruppe komme fra hele landet.

SESAM er ansvarlig for kurset, men samarbeider med en kontaktperson i kommunen deltakeren kommer fra, ofte en demenskoordinator.

Du kan lese mer om eSHAPE her.

Hvorfor delta i eSHAPE?

Personer som har demens har ofte behov for å vite mer om demens. Flere savner en arena for å møte personer i samme situasjon som dem selv. I Demensplan 2020 står det at målet for utvikling av skoler for personer som selv har demens er å gi informasjon og kunnskap om demens. Disse skolene skal være en møteplass for utveksling av erfaringer og gjensidig støtte.

Pårørende er viktige støttespillere for personer med demens. I eSHAPE får pårørende til de som er med på eSHAPE-kurset et nettbasert kurs (e-læring) med tilsvarende undervisning. At undervisningen er nettbasert gjør at de kan tilegne seg denne kunnskapen når og hvor det passer for dem.

Gjennom eSHAPE-prosjektet gis kommunene mulighet til å videreutvikle sitt tilbud til personer med demens og deres pårørende. Kommuner som deltar i eSHAPE får støtte til å dekke utgifter og deltakerne får gratis materiell.

Hør prosjektleder Ingelin Testad fortelle om SHAPE-prosjektet.

Hvordan bli med?

Kommuner

I Norge er det SESAM i Stavanger som holder selve eSHAPE kursene, men vi trenger en kontaktperson i kommunen, gjerne en i Hukommelsesteamet eller en demenskoordinator. Ønsker du mer informasjon om hva det innebærer for din kommune å delta i eSHAPE, kan du lese mer her. Du kan også sende e-post eller ringe til de norske eSHAPE-koordinatorene.

Kontaktpersonen i kommunen kan rekruttere personer med demens i tidlig fase som:

  • Har en demensdiagnose
  • Kan gi informert samtykke
  • Har en pårørende som også kan delta
  • Forstår, leser og skriver norsk
  • Fungerer i en gruppe

Poliklinikker i spesialisthelsetjenesten

Deltakere kan også rekrutteres fra hukommelsesklinkker og andre poliklinikker i spesialisthelsetjenesten. Les mer her.
Poliklinkker som er interessert kan ta kontakt med en av koordinatorene i eSHAPE: martha.therese.gjestsen@sus.no eller janne.rosvik@aldringoghelse.no for mer informasjon.

Personer med demens og pårørende

Om du er interessert i å delta, eller vite mer om SHAPE-prosjektet, kan du ta kontakt med kontaktpersonene i Norge (se under).

Her finner du kortfattet informasjon til folk som er interessert.


Ny forskningsstudie om effekt av Demensskolen til Sesam i Stavanger

På Demensskolen får personer med demens i tidlig fase, og deres pårørende, kunnskap og informasjon om demens, samt nyttige råd og tips i en endret livssituasjon. 

Her kan du lese mer om funnene i studien om Demensskolen som ble publisert høsten 2020.

Les artikkelen her.

Du kan lese mer om Demensskolen her.

Kontaktpersoner for SHAPE i Norge:

Martha Therese Gjestsen

SESAM Regionalt kompetanse senter for eldremedisin og samhandling, Stavanger universitetssjukehus

Janne Røsvik

Nasjonalt senter for Aldring og helse

 

I Norge støttes dette prosjektet av Norges forskningsråd i regi av EU Joint Programme – Neurodegenerative Disease Research (JPND)

Our project partners