Bli med!

SHAPE bygger på de gode erfaringene fra Demensskolen som ble utviklet av SESAM ved Stavanger Universitetssjukehus. Mange norske kommuner har brukt opplegget til  Demensskolen, og tilbakemeldingene har vært gode. SHAPE-kurset for personer med demens består av ti ukentlige møter. Pårørende til kursdeltakerne får et nettbasert kurs. Les mer om forskningsprosjektet

eSHAPE ER I GANG

SHAPE er blitt digital og Norge er først ute med oppstart av grupper. De to første gruppene startet opp i september. All kartlegging av deltakere og pårørende blir gjort per telefon.

Hver deltaker i gruppen får utdelt en iPad (nettbrett). Deltakerne får undervisning i grupper i et sikkert virtuelt grupperom (Pasientsky), via en dedikert app kalt Berntsen, som kommer ferdig installert på iPad’en. Deltakere som ikke har internett, vil få iPad med SIM-kort (mobilt internett). Deltakeren sitter hjemme i sin egen stue og blir oppringt når den ukentlige gruppesamlingen starter.
Pårørende får tilgang til kursmaterialet i en egen link på internett.

Det rekrutteres 6 deltakere per kurs, 4 som trekkes til å delta på kurset, og 2 som trekkes til å være i kontrollgruppe.
Du får mer informasjon om oppstart her.

Hvis kommunen har problemer med å skaffe nok deltakere til å ha egen eSHAPE gruppe, kan vi sette sammen en gruppe fra flere kommuner. Siden all undervisning foregår på nett kan deltakerne i en gruppe komme fra hele landet.

Det er SESAM som gjennomfører eSHAPE-kurset.

Hvorfor delta i eSHAPE?

Personer som har demens har ofte behov for å vite mer om demens. Flere savner en arena for å møte personer i samme situasjon som dem selv. I Demensplan 2020 står det at målet for utvikling av skoler for personer som selv har demens er å gi informasjon og kunnskap om demens. Disse skolene skal være en møteplass for utveksling av erfaringer og gjensidig støtte.

Pårørende er viktige støttespillere for personer med demens. I eSHAPE får pårørende til de som er med på eSHAPE-kurset et nettbasert kurs (e-læring) med tilsvarende undervisning. At undervisningen er nettbasert gjør at de kan tilegne seg denne kunnskapen når og hvor det passer for dem.

Gjennom eSHAPE-prosjektet gis kommunene mulighet til å videreutvikle sitt tilbud til personer med demens og deres pårørende. Kommuner som deltar i eSHAPE får støtte til å dekke utgifter og deltakerne får gratis materiell.

Hør prosjektleder Ingelin Testad fortelle om SHAPE-prosjektet.

Hvordan bli med?

Kommuner

I Norge er det SESAM i Stavanger som holder selve eSHAPE kursene, men vi trenger en kontaktperson i kommunen, gjerne en i Hukommelsesteamet eller en demenskoordinator. Ønsker du mer informasjon om hva det innebærer for din kommune å delta i eSHAPE, kan du lese mer her. Du kan også sende e-post eller ringe til de norske eSHAPE-koordinatorene.

Når kommunen har besluttet å delta i eSHAPE og mottatt nødvendig informasjon, er neste steg at kommunen rekrutterer deltakere til eSHAPE-kurs. Personer som kan delta på eSHAPE-kurs er personer med demens over 65 år og deres pårørende. Pårørende kan også være en venn. I tillegg er dette kriterier for deltakelse:

  • Har en demensdiagnose
  • Kan gi informert samtykke
  • Har en pårørende som også kan delta
  • Forstår, leser og skriver norsk
  • Fungerer i en gruppe

Poliklinikker i spesialisthelsetjenesten

Deltakere kan også rekrutteres fra hukommelsesklinkker og andre poliklinikker i spesialisthelsetjenesten. Les mer her.
Poliklinkker som er interessert kan ta kontakt med en av koordinatorene i eSHAPE: martha.therese.gjestsen@sus.no eller janne.rosvik@aldringoghelse.no for mer informasjon.


Ny forskningsstudie om effekt av Demensskolen til Sesam i Stavanger

På Demensskolen får personer med demens i tidlig fase, og deres pårørende, kunnskap og informasjon om demens, samt nyttige råd og tips i en endret livssituasjon. 

Her kan du lese mer om funnene i studien om Demensskolen som ble publisert høsten 2020.

Les artikkelen her.

Du kan lese mer om Demensskolen her.

Personer med demens

Om du har demens eller er interessert i å vite mer om SHAPE-prosjektet kan du ta kontakt med en av våre kontaktpersoner.

Kontaktpersoner for SHAPE i Norge:

Martha Therese Gjestsen

SESAM Regionalt kompetanse senter for eldremedisin og samhandling, Stavanger universitetssjukehus

Janne Røsvik

Nasjonal kompetansetjeneste for Aldring og helse

 

I Norge støttes dette prosjektet av Norges forskningsråd i regi av EU Joint Programme – Neurodegenerative Disease Research (JPND)

Our project partners